Vilde på fisketur

Världens främsta - och säkerligen enda - environmentalist tillika fiskeexpert RONNY RABATT ger oss alla oerhört värdefulla tips hur man går till väga när man ska is-meta.